Varför måste kunder slå in koden även vid låga belopp?

Äldre kortterminal på gul kassadisk