Dataskydd

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB (”PayEx”). Vi skyddar informationen och behandlar den på ett korrekt sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Dina personuppgifter används så att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda våra produkter och tjänster. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att förstå dina behov bättre, ge snabbare service och erbjuda tjänster anpassade för dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

Genom din beställning av eller betalning genom en av våra betaltjänster kan PayEx komma att behandla dina personuppgifter. För att kunna leverera det du beställt av oss behöver vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. Du kan ändra vissa av dina uppgifter, godkännanden och val i vår efterköpsportal My Swedbank Pay, i appen Swedbank Pay, eller genom att kontakta Swedbank Pay kundservice.

I länkarna på sidan hittar du information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter med mera. Vi ber dig notera att för betalmedel Swish är Swedbank AB den part som behandlar dina personuppgifter.

För fullständig information om PayEx behandling av personuppgifter, se PayEx Principer för behandling av personuppgifter som du hittar här på PayEx webbplats.  

The principles of how PayEx processes personal data are described in the Principles for Processing Personal Data and can be found on the PayEx website.

För fullständig information om Swedbanks behandling av personuppgifter för betalmedet Swish, se Swedbanks informationssida för behandling av personuppgifter.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska  blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och kompletterande  svensk  lag ersätter  Personuppgiftslagen. Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU. 

Om du vill veta vilka personuppgifter PayEx behandlar om dig ska du fylla i och signera blanketten som du hittar  här och posta till PayEx Sverige AB, att: Dataskyddsombudet, 621 88 Visby, alternativt scanna in blanketten och mejla till dpo@payex.com