Småföretagarens betalterminal är här – i paket för butik eller restaurang