IC-justering

Justerade kortförmedlingsavgifter - dina villkor är oförändrade

Efter en överenskommelse mellan EU-kommissionen, Mastercard och Visa justeras kortförmedlingsavgifterna (s.k. interchange fees) på utomeuropeiska privatkort under en femårsperiod. För dig som är inlösenkund hos Swedbank Pay förändras dock ingenting utan ditt inlösenavtal fortsätter med samma villkor och priser som du haft hittills och du behöver inte göra något.
 
Kortförmedlingsavgiften är den avgift som vi betalar till kortutgivare och som är en del av serviceavgiften. Efter en överenskommelse mellan EU-kommissionen och kortutgivarna Mastercard och Visa, har tillfälliga sänkningar gjorts vissa kortförmedlingsavgifter. Samtidigt har andra kostnader till Visa och Mastercard ökat. Det gör tillsammans att dina villkor och priser står kvar som tidigare.

Förändringarna trädde i kraft 2019-10-19 och pågår till och med 2024-11-02. De gäller kortköp från handlare inom EU på privata kort (ej företagskort) och där kortutgivaren är utanför EU. Kortförmedlingsavgifterna är numera:

Kortinlösen Terminal

0,20% av köpbeloppet för Bankkort utland
0,30% av köpbeloppet för Betal- och kreditkort utland

Kortinlösen Internet

1,15% av köpbeloppet för Bankkort utland
1,50% av köpbeloppet för Betal- och kreditkort utland