Så blev betalningar en enkel match för Svenska Tennisförbundet