Därför ska du samla dina betallösningar hos en leverantör