Delbetalningskonto

När du väljer att delbetala med tjänsten Delbetalningskonto betalar du först efter att du fått din beställning och du slipper uppge dina kort- eller bankuppgifter. 

  • De köp som du väljer att delbetala samlas på en kontokredit som aviseras månadsvis.
  • Handla nu, betala senare
  • Du behöver inte lämna ut dina kreditkortsuppgifter
  • Du har full koll på dina köp i vår efterköpsportal
  • Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång

Så här fungerar det

Swedbank Pay erbjuder dig en möjlighet att på ett flexibelt sätt delbetala ditt inköp genom tjänsten Delbetalningskonto. Under förutsättning att du blir godkänd vid kreditprövning får du ett avtal om Delbetalningskonto med Swedbank Pay en del av PayEx Sverige AB, 556735–5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. När du öppnar krediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som du betalar din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan höjas efter ny kreditprövning.

Betalningsvillkor

Alla dina inköp som du väljer att delbetala samlas på en kontokredit som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala per månad är för närvarande 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också betala ränta på obetald kredit med gällande referensränta + 17,45% per år, dock lägst 18,00% per år och aviavgift med för närvarande 29 kronor per avi.

Exempel 1
Om ett kreditbelopp på 5 000 kronor delbetalas på 12 månader, och där varje amortering är 417 kr, med en kreditränta om 21,45% per år på utestående kreditbelopp och aviavgiften är 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 39,4 %. Total lånekostnad (för lånebelopp ränta och avgifter) är 5 929 kr. Detta är ett exempel. Månatliga beräkningar kan variera beroende på din återbetalningstakt.

Exempel 2
Om ett kreditbelopp på 5 000 kronor delbetalas på 20 månader, och där varje amortering är 250 kr, med en kreditränta om 21,45 % per år på utestående kreditbelopp och aviavgiften är 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 39,35 %. Total lånekostnad (för lånebelopp ränta och avgifter) är 6 519 kr. Detta är ett exempel. Månatliga beräkningar kan variera beroende på din återbetalningstakt.

För Delbetalningskonto gäller följande villkor.

Här hittar du även Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Kreditprövning och inhämtning av adressuppgifter

När du genomför ett köp görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning inhämtas. Kreditupplysning kan även inhämtas från externa affärs- och kreditinformationsföretag så som t.ex. UC. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post eller e-post, enligt din preferens. 

Information om dina adressuppgifter inhämtas från Statens personadressregister, SPAR.

Personuppgiftshantering

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi gör allt vi kan för att skydda dem, förhindra att obehöriga kan komma åt dem, tillse att de är korrekta, bara behandlas för de ändamål för vilka uppgifterna har samlats in och rensas när de inte längre behöver bevaras med hänsyn till ändamålet, av säkerhetsskäl eller enligt annan lag.

Dina personuppgifter behandlas bl.a. i syfte att leverera den tjänst du avtalat med oss om, utföra kundanalyser, kommunicera med dig via marknadsföring eller undersökningar, utföra kreditkontroller och identifikationskontroller samt för att arbeta för att motverka bedrägerier eller penningtvätt och finansiering av terrorism. Klicka här för att läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss via några av de kontaktvägar som erbjuds här på swedbankpay.se.

Klagomål

För oss på är det väldigt viktigt att du som kund är nöjd med vårt bemötande och med våra tjänster. Är du missnöjd med något vill vi därför gärna veta varför.

Gäller dina synpunkter ett specifikt ärende eller fordran så kontaktar du med fördel vår kundservice. Kontaktuppgifter till kundservice hittar du på alla våra försändelser eller här.

Är du inte nöjd med svaret från kundservice eller om du har synpunkter eller klagomål på hur vi sköter vår verksamhet är du välkommen att mejla till oss. Du når oss via complaint@payex.com. Du kommer då att få ditt ärende utrett av en klagomålssamordnare. Alla klagomål hanteras enligt vår klagomålspolicy vilket innebär att du ska få snabb och saklig återkoppling.

I det fall du inte kommer överens med oss kan du även vända dig till konsumentvägledare i din kommun eller till Konsumenternas Bank- och finansbyrå (www.konsumenternas.se) för rådgivning. Vill du få tvist prövad kan du även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) eller till domstol (www.domstol.se). Vår tillsynsmyndighet Finansinspektionen nås på adress Box 78821, 103 97 Stockholm (www.fi.se).