Allmänt om Faktura

Här hittar du de villkor som gäller mellan dig och denna butik när du väljer att betala med faktura. 

Med Faktura betalar du först efter att din vara har skickats och behöver inte ge ut dina kort- eller bankuppgifter.

  • Fakturan skickas till din e-postadress.
  • Fakturan behöver betalas inom 30 dagar.
  • Logga in på Swedbank Pay för att se och betala dina fakturor.

Swedbank Pay är en del av PayEx Sverige AB. När du väljer Faktura övertar PayEx Sverige AB rätten att få betalt och din betalning ska därmed gå till PayEx Sverige AB. För kontaktuppgifter, gå till kontakta oss.

Betalningsvillkor

Butiken kan välja att ta ut en fakturaavgift som i så fall framgår när du väljer att betala med Faktura. Avgiften läggs på köpets totala belopp.

Du har alltid 30 dagar på dig att betala från att fakturan skapats.

Om du inte betalar innan sista dag för betalning tillkommer en kostnad för skriftlig betalningspåminnelse med 60 kronor samt dröjsmålsränta om 19% plus gällande referensränta, dock lägst 20%. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader tillkommer.

Kreditprövning och inhämtning av adressuppgifter

När du handlar på faktura genomförs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning görs. Kreditupplysning kan även inhämtas från externa affärs- och kreditinformationsföretag så som till exempel UC. Du får då en kopia på kreditupplysningen på post eller e-post, enligt din preferens.

Information om dina adressuppgifter inhämtas från Statens personadressregister, SPAR.

Personuppgiftshantering

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Swedbank Pay. Vi gör allt vi kan för att skydda dem, förhindra att obehöriga kan komma åt dem, kontrollera att de är korrekta, att de enbart behandlas för det ändamål som uppgifterna har samlats in, och rensas när de inte längre behöver sparas med hänsyn till ändamålet, av säkerhetsskäl eller enligt annan lag.

Dina personuppgifter behandlas bland annat i syfte att leverera den betalmetod du valt, utföra kundanalyser, kommunicera med dig via marknadsföring eller undersökningar, utföra kreditkontroller och identifikationskontroller samt för att uppfylla lagkrav som t.ex. att arbeta för att motverka bedrägerier eller penningtvätt och finansiering av terrorism. Klicka här för att läsa mer om hur Swedbank Pay hanterar personuppgifter.