Rutin för visselblåsning

För att risker och missförhållanden i vår verksamhet ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt, har Swedbank Pay och PayEx en rutin för visselblåsning (whistleblowing). Läs hur du kan rapportera dina misstankar.

PayEx verksamhet och hur vi uppträder ska kännetecknas av våra värderingar; öppen, enkel och omtänksam. All vår verksamhet ska präglas av en hög etisk standard, där varje affär, relation och aktivitet ska prövas utifrån PayEx etiska normer och förhållningssätt.

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Därför har PayEx interna rutiner för att våra medarbetare och andra intressenter utanför vår verksamhet ska kunna öppet eller anonymt rapportera misstankar om potentiella eller faktiska missförhållanden som inte ligger i linje med våra värderingar, interna regler eller etiska normer. Detta inkluderar missförhållanden rörande hållbarhet (inklusive mänskliga rättigheter och miljöfrågor).

Vad kan rapporteras?

Om du misstänker risker eller andra missförhållanden i PayEx uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion.
Läs närmare om kundklagomål här. 

Skicka in en anmälan (visselblåsning)

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet.

Klicka på länken nedan för att skicka in en anmälan:

Klicka här för att påbörja en anmälan

Om din anmälan gäller PayEx Chief Compliance Officer, Chief Risk Officer, VD eller någon medarbetare i koncernledningen, skicka anmälan till chefen för Group Internal Audit. Välj länken nedan:

Påbörja din anmälan här

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Rapportera externt

Vi uppmuntrar dig att rapportera dina misstankar via PayEx visselblåsarfunktion men anmälan om misstänkta brott mot finansmarknadsregler kan även skickas till Finansinspektionen och brott mot dataskyddsförordningen (GDPR) till Integritetsskyddsmyndigheten.

Finansinspektionen

Integritetsskyddsmyndigheten | IMY