Nya bestämmelser för betalning online

Den 1 juli 2020 börjar de nya bestämmelserna i den svenska betaltjänstlagen gälla. I korthet kan man säg att de: 

 • Ska skydda konsumenter från att dra på sig oplanerade skulder och krediter vid köp på nätet. 
 • Inte tillåter att ett kreditalternativ presenteras först eller som förvalt i listan över betalsätt i din digitala kassa om ett debetalternativ finns. 
 • Gäller för butiker online med försäljning i Sverige. Handlare i andra länder som riktar sig mot svenska marknaden behöver också uppfylla kraven. 

Vad behöver du göra?  

Om du använder vår checkout behöver du inte göra någonting, vi gör uppdateringarna åt dig och ser till att betalsätten presenteras i rätt ordning för konsumenterna. Använder du en annan lösning än vår checkout bör du se över hur dina betalsätt presenteras och utföra eventuella uppdateringar före 1 juli. Vår rekommendation är att du:

 • Presenterar ett debetbetalsätt (om sådant finns) först och som förvalt (om du använder dig av förvalt alternativ) i listan av betalsätt i din e-handel. 
 • Skiljer mellan debet- och kreditkort om kort ska presenteras först eller som förvalt. 
 • Uppdaterar med den lösning som passar din e-handel bäst.  

Som betalningsleverantör har vi ett övergripande ansvar att bestämmelserna efterföljs. Då vi inte alltid har tillgång till din presentation av betalsätten är det upp till dig att i tid göra eventuella uppdateringar för att se till att bestämmelserna följs.  
 
Då det är nya bestämmelser som ska tillämpas är det bra om du håller dig löpande uppdaterad om vad som gäller. Ny information kommer vi att publicera på denna sida. 

Skillnaden mellan debet och kredit

Syftet med lagen är att minska antalet oplanerade kreditköp av konsumenter på nätet. Alla betalsätt som innebär någon form av uppskjuten betalning räknas som kredit. I vissa fall måste ett betalsätt delas upp i både debet och kredit för att betalsättet är en kombination av de båda, vilket t ex gäller för kortbetalningar. Vi rekommenderar att du, förutom att presentera debetalternativ först eller som förvalt om sådant finns, tydligt informerar konsumenterna om vilka debet- och kreditalternativ som finns i din e-handel. På så vis får konsumenterna möjlighet att välja det betalsätt som passar dem bäst.  

Nedan hittar du exempel på debet- och kreditbetalsätt. 

Debet

 • Swish
 • Direktbanksbetalning 

Kredit

 • Faktura 
 • Delbetalning 

En kombination av debet och kredit

 • Kortbetalning (Om du vill att kort ska presenteras först kan du enbart ha debetkort som första eller förvalt alternativ. Det innebär att du behöver dela upp kortbetalning som två olika betalsätt - dels debetkort och dels kreditkort.)  

Uppdatering av våra allmänna villkor för inlösen

Som en följd av de nya bestämmelserna har vi gjort uppdateringar i de allmänna villkoren för kortinlösen den 1 juni 2020.  
 
Du hittar våra uppdaterade allmänna villkor för kortinlösen här

Har du frågor?

Är du kund hos oss och har frågor om ändringarna i vår checkout eller våra uppdaterade allmänna villkor? Hör gärna av dig till oss på 0498-20 29 55 eller paymentservicesact@swedbankpay.com så hjälper vi dig.